توزیع ژل رویال ایرانی اصل

مرکز عسل ایران، در حال حاضر ژل رویال ایرانی و ژل رویال تایلندی اصل را با بسته بندی های سالم و مطمئن در سراسر ایران توزیع می نماید.
ژل رویال اگرچه به ظاهر غذای ملکه زنبور عسل است ولی برای ما انسانها، دارویی است معجزه گر و بی همتا. در این رابطه و در جهت حفظ کیفیت ژل رویال تا زمان رسیدن به دست مصرف کننده باید نکته بسیار مهمی را مدنظر قرار داد و آن هم بسته بندی آن می باشد بطوریکه باعث فاسد شدن ژل رویال نشود.
ژل رویال را باید بصورت منجمد و فریز شده نگهداری نمود. این شرایط، در زمان حمل و نقل نیز باید رعایت شود.
همکاران ما، سفارشات ژل رویال خریداران، اعم از ژل رویال ایرانی یا تایلندی، را با بسته بندی مناسب و آنچنانکه مانع فاسد شدن آن شود، به دست آنها می رسانند و این در حالی است که این کار در کمترین زمان ممکن اتفاق می افتد.