ژل رویال ایرانی

قیمت بهترین ژل رویال عسل

بهترین ژل رویال عسل که نوع اصل و ایرانی آن بوده و از لحاظ کیفیت بسیار بهتر از انواع چینی و تایلندی می باشد، با قیمت مناسب و به صورت عمده و خرده از طریق این مرکز خرید و فروش می شود.
ترکیب اسید آمینه های ژل رویال اصل سرشار از اسیدهای گلوتامیک و آسپارتیک است که برای مثال، در نمو مناسب مغز در حین بارداری و دوره بعدی نمو بدن کودک نقشی حیاتی دارند.
منگنز و فلوئور از جمله مهم ترین عناصر فرار به حساب می آیند که در ژل رویال موجود بوده و در تشکیل یاخته های هیپوفیز شرکت دارند.
ژل رویال به همراه گرده گل می تواند تاثیر مثبت بر روی سوخت و ساز پروتئین پدید آورد. آن ها از یک سو منبع پروتئین به حساب می آیند و از سوی دیگر باعث تحریک تولید آن می شوند.

منبع: مرکز عسل ایران